Dzięki doświadczeniu w branży budowlanej oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie prowadzonej inwestycji. Nasi pracownicy, w zależności od Państwa potrzeb, mogą pełnić funkcję kierownika budowy, kierownika robót lub sprawować nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w różnych specjalnościach, m.in.: drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, sanitarnej. Sporządzamy bądź weryfikujemy i opiniujemy dokumentację projektową. Sporządzamy plan BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót Budowlanych. Pomagamy wybrać wykonawcę obiektu oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne związane z podjętą inwestycją. Dzięki własnemu laboratorium budowlanemu zapewniamy kontrolę jakości stosowanych materiałów jak również wykonanych elementów czy etapów robót. Czuwamy nad prawidłową realizacją harmonogramów rzeczowych, terminowych i finansowych. Sporządzamy dokumentację powykonawczą. Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdego powierzonego nam zadania.