Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, zobowiązując ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Oferujemy Państwu usługi obejmujące okresową kontrolę obiektów budowlanych. Nasi specjaliści, posiadający niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie, przeprowadzają kontrolę zwracając uwagę między innymi na stany techniczne budynków, instalacji oraz estetykę obiektu. Po każdej przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół z wykonanego przeglądu technicznego, zawierający odpowiednie zalecenia, wskazujący niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.